Úvod

Obchodní podmínky společnosti Truhlářství Houdek, kterého majitelkou je Klára Nováková, se sídlem Veveří 57, 602 00 Brno, Česká republika, definují a upřesňují práva a povinnosti prodejce a kupujícího. Tyto obchodní podmínky jsou nezbytnou součástí každé kupní smlouvy, uzavřené mezi společností a jejím zákazníkem. Veškeré objednávky a realizace zakázek jsou prováděny podle těchto podmínek, pokud není v konkrétním případě písemně stanoveno jinak.

Ochrana osobních údajů

Závazek naší společnosti spočívá v ochraně soukromí našich klientů. Veškeré osobní údaje získané v souvislosti s realizací objednávek jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, především pak s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Tyto údaje používáme výhradně k interním potřebám a nejsou poskytovány třetím stranám, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje proces realizace objednávky.

Smluvní podmínky

Veškeré smlouvy o nákupu zboží uzavírané mezi společností Truhlářství Houdek a zákazníkem jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Každá taková smlouva je uzavírána v českém jazyce, pokud není mezi oběma stranami dohodnuto jinak. Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, které jsou přístupné na webových stránkách společnosti, a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

Záruka a reklamační řád

Společnost Truhlářství Houdek poskytuje záruku na všechny své výrobky a služby v souladu s platnými zákony České republiky a obchodními podmínkami. V případě, že obdržené zboží není v souladu s kupní smlouvou (například z důvodu jeho vady), má zákazník právo na bezplatnou opravu, výměnu zboží, nebo na vrácení kupní ceny. O svých právech a o postupu reklamace musí zákazník informovat prodejce bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoli dotazů, připomínek či stížností se můžete obrátit na adresu naší společnosti: Klára Nováková, Veveří 57, 602 00 Brno, Česká republika, nebo elektronicky na [email protected].