Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Truhlářství Houdek, s sídlem na adrese Veveří 57, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 12345678 (dále jen „Správce“), jakožto správce osobních údajů, se zavazuje chránit osobní údaje, které od vás získáváme. Zpracování osobních údajů se řídí obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalším českým legislativním rámcem. Na těchto stránkách vám poskytneme veškeré informace o tom, jakým způsobem a pro jaké účely jsou vaše data zpracovávána, jak je chráníme, a jaké máte možnosti v souvislosti s ochranou vašich dat.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními normami tak, abychom zajistili jejich maximální možnou ochranu před neoprávněným přístupem či zneužitím. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás prioritou a věnujeme velkou pozornost fyzickým, elektronickým a procedurálním bezpečnostním opatřením. Vaše data jsou shromažďována výhradně pro jasné a legitimní účely a nejsou zpracovávána způsobem, který by byl neslučitelný s těmito účely.

Zpracovávané osobní údaje

Osobní údaje, které zpracováváme, zahrnují, ale neomezuje se na: jméno a příjmení, kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo), adresu bydliště, informace o objednávkách a transakcích, případně další informace, které nám sami poskytnete v rámci vaší objednávky nebo dotazu. Tyto údaje používáme primárně k vyřizování vašich objednávek, poskytování služeb, přizpůsobení nabídky vašim potřebám, komunikaci v rámci plnění smlouvy a pro účely přímého marketingu.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte několik práv, včetně práva na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo požadavky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese [email protected]. Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje ochranu vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje správce: Klára Nováková, Veveří 57, 602 00 Brno, Česká republika, email: [email protected].