Úvod

V Truhlářství Houdek si vážíme vašeho soukromí a chápeme důležitost ochrany osobních údajů. Tento dokument poskytuje podrobné informace o tom, jak sbíráme, používáme a chráníme vaše osobní údaje, stejně jako o vašich právech v souvislosti s ochranou osobních údajů. Sběr a zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalšími platnými právními předpisy. Jako subjekt údajů máte různá práva, včetně práva na přístup k vašim údajům, práva na opravu, práva na výmaz a dalších. V následujících odstavcích najdete podrobnosti o tom, jak tyto údaje zpracováváme a jak můžete svá práva uplatnit.

Ochrana a zpracování osobních údajů

V rámci poskytování našich služeb může dojít ke sběru a zpracování různých typů osobních údajů, jako jsou vaše jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo nebo jakékoli jiné informace, které nás mohou identifikovat jako fyzickou osobu. Tyto informace sbíráme pouze s vaším svolením a používáme je výhradně pro účely, pro které byly shromážděny, jako je zpracování vaší objednávky, komunikace s vámi nebo poskytování požadovaných informací o našich službách. Všechny osobní údaje jsou zpracovávány s nejvyšší možnou péčí a v souladu s právními předpisy. Zavazujeme se k tomu, aby údaje byly chráněny před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením.

Vaše práva

Jako subjekt údajů máte řadu práv vztahujících se k vašim osobním údajům. Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, opravu jakýchkoli nepřesných nebo neúplných údajů, výmaz vašich osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovány, omezení zpracování, přenositelnost údajů a námitku proti zpracování. Pro uplatnění těchto práv nebo pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected]. V případě, že nejste spokojeni s naším zpracováním vašich údajů, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu.

Kontaktní informace

Pro jakékoli otázky nebo obavy týkající se ochrany vašich osobních údajů se můžete obrátit na nás na níže uvedených kontaktech:
Klára Nováková
Veveří 57, 602 00 Brno, Czech Republic
E-mail: [email protected]